INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost TECHNOLINE s.r.o., Spořická 5441, 430 01 Chomutov, IČ: 25026852, DIČ: CZ25026852, je od 20.9.1997 zapsána v obchodním rejstříku a vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 12964, (dále jen „správce“) tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.


1. Kontaktní údaje správce

Správce lze kontaktovat písemně přímo na adrese sídla nebo elektronicky na emailu obchod@technoline.cz


2. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem zpracovány pro následující účely:
a) Plnění smluvních povinností.
b) Realizace vzájmených obchodních vztahů.
c) Vzájemná komunikace a informování.
d) Ochrana právních nároků správce.


3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

a) Nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
b) Nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů správce, kterými jsou ochrana právních nároků správce v případě sporu s obchodním partnerem.


4. Kategorie dotčených osobních údajů

Správce zpracovává takové údaje svých obchodních partnerů, aby mohl řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohl efektivně komunikovat se svými obchodními partnery.

Správce tak zpracovává následující kategorie osobních údajů:
a) Základní identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště).
b) Kontaktní údaje (email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresa).
c) Informace ze záznamu telefonických hovorů a jiné komunikace.


5. Příjemci osobních údajů

Kromě správce mohou být osobní údaje poskytnuty opávněným státním orgánům a externím smluvním subjektům ověřujícím pro správce daňovou a účetní agendu ( účetní audity).


6. Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy

Osobní údaje budou u správce uloženy po celou dobu trvání vzájemného vztahu se správcem a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce, která nepřekročí 4 roky.


7. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

Osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů, ze smluvní dokumentace uzavřené mezi správcem a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, evidencí nebo webových stránek.


8. Práva subjektu údajů

Správce tímto poskytuje informace o tom, že subjekt jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:
- právo dotazovat se správce na uchovávání a zpracování svých osobních údajů
- právo na přístup k osobním údajům týkající se subjektu
- právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování
- právo vznést námitku proti zpracovní osobních údajů
- právo získat osobní údaje, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenositelnosti takových údajů k jinému správci
- právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo     požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpacovávaných údajů
- právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.
Váš email nebyl nalezen, zadejte správný!

Heslo není správné!

Zapomněli jste heslo?

If you have forgotten your login information, which you are using for login on eshop, you can enter the your email address, which you filled in the registration. After sending the email address you will generate a new password with which you will be able to log in again to your account and make purchases at our online shop.

Email nebyl nalezen, zadejte správný!

Zpět na přihlášení

Zavřít

Zboží bylo úspěšně vloženo do košíku.